Klubist

Pärnumaa Vanatehnika klubi ühendab vanatehnika vastu huvi tundvaid, sellega tegelevaid või seda toetavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Klubi tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, liikmete ühisel tegutsemisel, klubi juhtorganite valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel klubi liikmete ees.

Pärnumaa Vanatehnika Klubi PÕHIKIRI ja liikmete nimekiri. Klubiga liitumise sooviavalduse vormi leiab SIIT (siit saad pdf faili alla laadida).

Iga kuu (talvehooajal) viimasel neljapäeval kogunevad klubilised kohviõhtule Konse motelli kohvituppa.

Klubiks saamine…

Vanatehnikaliikumise alguseks Eestis oli 24.07.1966, kui Tartumaal Mäksas toimunud autojuhtide päeval korraldati vanatehnika paraad. Ametliku klubi algatus sündis 4.10.1975, kui Tallinnas kogunes 94 vanatehnikasõpra ning otsustati luua klubi. Ühingu Autom all tegutsev vanatehnikaklubi UNIC asutamiskoosolek toimus 31.01.1976 Tallinna Ajakirjandusmajas ning osales 254 huvilist. Selles oli neli piirkonda ja kuni 25. veebruarini 1990 tegutses Pärnumaa Vanatehnika Klubi, Klubi Unic Läänepiirkonna nime all. Oli tegus aeg, mil iga vanatehnikaüritus oli suursündmus ning muude tegemiste hulgas valmis isegi vastav exlibris.

Exlibris

Järgnevalt, peale klubi piirkondade reorganiseerimist tegutseti iseseisva klubina nimetuse Klubi „UNIC“ Pärnu sektsioon all. Ametlik värk. Oma pitsat ja puha. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri keskuses registreeriti Klubi „UNIC“ Pärnu sektsioon 04. aprillil 1995, mille kohta anti välja vastav tunnistus.

Klubi UNIC Pärnu sektsiooni pitsat

Läänepiirkonna tegutsemise aega jääb klubiliikmete ühisel nõul ja jõul endise pesuköögi ruumide korrastamine klubiruumide tarbeks aadressil Pärnu linn, Väike-Tööstuse 2. Esimesel korrusel oli alguses esik trepikojaga ja koosolekuruum, hiljem lisandus teisele korrusele väike baarinurgake ja piljardilaud.

Endiseid aegu meenutab Kalju Kiisk

Samuti oli klubil kasutada garaaž Papli tänaval. Omandireformi käigus tagastati mõlemad hooned endistele omanikele ja seetõttu ei olnud nende kasutamine klubi poolt enam võimalik. Kahjuks on praeguseks endisaegsetest klubiruumidest jäänud vaid aimatav sildi jälg sissekäigu varikatusel.

Endisaegsed klubiruumid Väike-Tööstuse tänaval

See oli segane aeg igas mõttes. Ka seadusandlus muudkui muutus ja nii tuli vastavalt asjaoludele küll muuta klubi põhikirja, küll klubi ümber registreerida jälle uude registrisse. Aga kõik see sai tehtud. Järgmiseks kooskäimiskohaks kujunes aastast 1999 Pärnu linna piiril Saugas tegutsev Täkuvälja kõrts. Sai seal nii töökoosolekuid peetud kui ka jõulupidusid.

Täkuvälja kõrts tänasel päeval
Maie Urb päkapikk Villule luuletust lugemas
Uno Kiisma arvates pole kõrts ilma lõõtsata päris kõrts
Jõulupidu

Tänu Jaan ja Tiina Eelmaa vastutulelikkusele oli võimalus ruume kasutada kuni kõrtsi tegutsemise lõpuni.

Tasapisi lisandus klubisse liikmeid juurde ja alates 2007. aastast sai klubiliikmete kooskäimise kohaks Konse motell ja karavankämping Pärnus, Suur-Jõe 44d.

Konse

Alates 14. novembrist 2010, mil võeti vastu uus põhikiri, tegutsetakse Pärnumaa Vanatehnika Klubi nime all.

Liikmete nimekiri on aastate jooksul olnud muutuva suurusega. Lisaks Pärnumaa vanatehnikahuvilistele on liikmeid ka naabermaakondadest. Aktiivseid liikmeid on umbes 30 ümber. Juhatus on olnud enamasti kolmeliikmeline. Talveperioodil on kujunenud kokkusaamisajaks kuu viimase neljapäeva õhtu kohviõhtu.

Viimase kümne aasta tegevustesse mahub hulgaliselt ühiseid väljasõite suurema või väiksema seltskonnaga, nii ligidale kui ka kaugematesse kohtadesse. Ümbruskaudsetel laatadel on juba traditsiooniks saanud vanatehnika osalemine. Suuremateks korraldatavateks üritusteks on kujunenud Maima Masinapäevad ja Konse Vanatehnikapäevad.

Lavassaare laadal
Maima masinapäeval
Konse vanatehnikapäevad 2019 osalised