EVKL seisukohad mootorsõidukimaksu väljatöötamisele

Eesti Vanatehnika Klubide Liit on avaldanud oma seisukohad poliitikutele automaksu- väljatöötamise teemal. Pöördumise täisteksti ja lisad leiab SIIT.

Väljavõte pöördumisest:

Eesti Vanatehnika Klubide Liit ja tema liikmesklubid ei toeta mootorsõidukimaksu,
kuna:

 • see ei aita kaasa juba valmistatud sõidukite lõpuni kasutamisele ega vähendada uute
  sõidukite tootmisest tekkivat keskkonnamõju, mis on vähemalt sama suur kui kogu
  kasutamise ajal tekkiv keskkonnamõju. Juba kasutusel olevad sõidukid on enamuse oma
  keskkonnamõjust juba avaldanud ja seetõttu selliseid sõidukeid ei tohi maksustada.
  Keskkonnale ohutuma sõiduki kasutamisele võtmist motiveerib uute kasutusele võetavate
  sõidukite registreerimise maks.
 • Mootorsõidukimaks üksnes omandiõiguse alusel ei vähenda sõidukite keskkonnamõju ning
  maksu tasumine terve aasta eest korraga ei soosi sõiduki kasutamisest loobumist lühemateks
  perioodideks.
 • Mootorsõidukite maksustamine üksnes liiklusregistrisse tehtud omanikukande alusel on
  vastuolus põhiseaduses sätestatud omandiõiguse vabadusega1
 • Keskkonnasõbralikul viisil hoitav sõiduk ei avalda keskkonnale kahjulikku mõju ning kui mingi osa inimestest endale kuuluvaid sõidukeid ei hoia keskkonnale ohutul viisil, siis ei saa seda probleemi lahendada õiguskuulekate omanike maksustamisega.
 • Eestis puudub sõidukite omanike register, kuna liiklusregister on informatiivne register ning
  seetõttu ei võimalda tuvastada sõiduki omandisuhet, mistõttu liiklusregistri andmete alusel ei
  ole võimalik määrata maksukohustust.
 • Umbes 20 aasta jooksul riigi poolt tegemata töö ning bürokraatlike takistuste tõttu on ca
  300 000 liiklusregistris registreeritud peatatud registrikandega sõidukite saatus teadmata
  ning neid ei ole võimalik liiklusregistrist kustutada ka siis, kui neid tegelikult enam ei
  eksisteeri.
 • Mitme sõiduki omamine ei ole luksus, vaid vajadus ning kuna neid üheaegselt ei kasutata,
  siis on keskkonnale säästvam kasutada igapäevasõiduks väikest sõiduautot, mitte
  universaalset sõidukit, mis üheaegselt võimaldab vedada koduses majapidamise
  korrashoidmiseks vajalikke materjale, mahutada suurt peret, on hea läbivusega rasketes
  teeoludes või on vajalik mingi ajutise iseloomuga töö tegemiseks. Näiteks ei ole võimalik
  maapiirkondades rentida kaubikut või haagist, tellida veoautot, puksiiri, korvtõstukit,
  kraanat jne, mida on vaja võib-olla kord aastas, kuid mõnikümmend aastat tagasi toodetud
  sõidukiga on üksikutel kordadel aastas vajaminev töö on võimalik ära teha.
 • vähemalt 30 aastast tagasi valmistatud sõidukeid ei registreerita liiklusregistris ilmselgelt
  liiklusvahendina tarbimise eesmärgil – sellises vanuses sõidukorras sõidukite hinnakõver
  hakkab taas tõusma ning nende tarbimismugavus on madalam kui uuematel, aga odavamatel
  sõidukitel.
 • Maksul puudub eesmärk, milleks maksu kasutatakse ning VTK-s ei käsitleta õiglaselt
  keskkonnamõju, mida kaalult raskemad elektrisõidukid teedele põhjustavad

Põhiseaduse § 32 lõige 2 – Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.

 • Maksumäär ei lähtu tegelikust sõiduki kasutamisest, mis on väga erinev hooajaliselt
  kasutataval sõidukil (mootorratas, hobisõiduk) ning takso või rendisõidukil.
 • Maksumäär ei arvesta piirkondlike eripäradega, kus ühistransport ning kaubaveo teenuste
  mõistlik kättesaadavus on piiratud

2. Mootorsõidukimaksu edasisel planeerimisel palume arvestada järgmiste
ettepanekutega – need hõlmavad nii esmase registreerimise kui aastamaksu.
2.1. Vabastada planeeritavast mootorsõiduki maksust liiklusseaduse § 83 alusel
tunnustatud ja liiklusregistris registreeritud/registreeritavate vanasõidukid, kuna
tegemist on tehnikapärandi kandjatega ning sisuliselt museaalidega.
2.2. Vabastada planeeritavast mootorsõidukimaksust kõik vähemalt 50 aastat tagasi
valmistatud sõidukid, kuna tegemist on kultuuriväärtustega.
2.3. maksu tasumine peab toimuma üksnes reaalse kasutamisaja põhiselt ning
proportsionaalse päevatasuga 1/365 aastasest maksumäärast:

 • ainult sellisel viisil on võimalik tegelikult motiveerida sõidukite kasutajaid loobuma
  periooditi mootorsõiduki kasutamisest – kui maksta tuleb nagunii terve aasta eest, siis ei
  motiveeri see loobuma auto kasutamisest näiteks päevaks, nädalaks või kuuks.
 • kasutamisaja määrab sõiduki kasutaja ise sarnaselt teekasutustasu või kohustusliku
  liikluskindlustusega minimaalselt päeva kaupa, liiklusregistris registreerimise kande
  kehtivuse (maks üksnes sõidukitele, mille registrikanne ei ole peatatud või ei ole ajutiselt
  registrist kustutatud nagu raskeveokimaks) või kohustusliku liikluskindlustuse perioodi
  alusel.

3. Muud ettepanekud
3.1. Avalikus ruumis asuvate „romude“ vähendamiseks teeme ettepaneku kehtestada
liiklusseaduses nõue, et tehnoülevaatust mitteläbinud, registreerimismärgita, registreerimata
või peatatud registrikandega sõidukid ei tohi lisaks liikudes teeliikluses osalemisele ka
parkida avalikult kasutatavatel teedel – seda nii riigile ja kohalikule omavalitsusele
kuuluvatel teedel kui erateedel. Sellised sõidukid tuleb paigutada hoiukohta omaniku kulul
nagu liiklust takistavalt pargitud sõidukid ning kui omanik sõidukit ära ei vii, siis lugeda
hüljatuks ja utiliseerida omaniku kulul.
3.2. Eramaa omaniku loata eramaal hoitavate sõidukite hoiukohta paigutamiseks kehtestada
samasugune regulatsioon nagu avalikus ruumis parkivate sõidukitele – sõiduki omaniku
kulul.
3.3. Tõhustada riiklikku kontrolli, et sõidukeid hoitaks keskkonnale ohutul viisil.
3.4. Luua regulatsioon, mis võimaldab omaniku valdusest väljunud sõidukite liiklusregistrist
kustutamiseks olukorras, kus sõidukit omaniku valduses enam ei ole, kuid registrikanne on
säilinud.

loe edasi täisteksti

Pöördumine on tõsine, aga illustreerimiseks väike nali internetiavarustest.

Posted in Postitused | Leave a comment

GALERII: 19.08 fotod Urmas Luigelt

Lahtiklikitavad pildid SIIN

Posted in 2023, Üritused piltides | Leave a comment

Ilmumas raamat: Eesti Vanatehnika Lugu 1918-1975

Eesti Vanatehnika Klubide Liidu (EVKL) eestvedamisel on valmimas raamatute sari „Eesti
vanatehnika lugu“, mille autoriks on Mati Laos. Esimene raamat hõlmab perioodi aastast 1918
kuni 1975 – ülevaade autondusest EW ajal ning okupatsiooniperioodidel, sh Mäksa päevade
traditsiooni teke. Teises raamatus on ülevaade klubi Unic asutamisesettevalmistustest 1975.
aastal ning lõpeb 1994. aastaga, mil sellisel kujul klubiline liikumine Eestis lõppes. Kolmandas
raamatus on periood Unicu seniste sektsioonide liikmete poolt uute klubide loomisest kuni
vanatehnikaliikumiseni tänapäevani, mil 13 vanatehnikaklubi on koondunud EVKL katuse alla
ühiste eesmärkide ajamisel. Neljandas raamatus on plaanis tutvustada Eesti vanatehnika
muuseumeid ja kollektsioone. Raamatute koostamisel on Mati Laos teinud intervjuusid paljude vanatehnikaharrastajatega, kes on aktiivsed praegu või olid aktiivsed aastakümneid tagasi. Püüame anda läbi isiklike mälestuste ja isiklikesse arhiividesse kogunenud materjalide
võimalikult tervikliku pildi sellest, kuidas on vanatehnikaharrastus Eesti tekkinud ja arenenud.

Esimese raamatu hinnaks on 25 eurot (kõvakaaneline, 170 lehekülge).

Juba 2. septembril 2023 toimub LaitseRallyPargis vanaauto kokkutulek Oldtimer Camp, kuhu on oodatud sõidukid, mil vanust vähemalt 60 aastat. Samas toimub algusega kell 14.00 ka raamatusarja esimese raamatu esitlus. Täpsem programm ja info ürituse kohta on kättesaadav
lehel www.oldtimer.ee.

Kutsume osa võtma raamatu esitlusest ning olge aktiivsed ka raamatute ostmisel. Meie oma
ajalugu saame ainult nii talletada, kui ise selles kaasa lööme. Vanatehnikat taastades, üritustel
osaledes, raamatuid ostes ja muus ühistegevuses aktiivselt kaasa lüües.

Posted in Postitused | Leave a comment

Lustisõit 27.07 Toidunauti

Seekord hakkame sisse tallama rada Uulu poole – neljapäeval Toidunauti, laupäeval Lamba Vestile ja 19.08 Vanatehnika päevale. Lustisõiduks koguneme neljapäeval 27.07 teatri ees parklas ja kell 17.30 sõidame lustides külla Toidunaudi suvekohvikusse (Lottemaa taga).

Toidunaudi kohvikupidaja Olavi räägib meile nende tegemistest ja tema naine Kristi tutvustab meile Metsaääre majutust. Kes tahab eelluuret teha, siis nende koduleht https://olavikaubandus.eu/maja/asukoht/. Jalutame männimetsas ja mere ääres. Selleks, et oleks teada palju suussulavaid räimeburkse teha (kes Võistes käisid on ehk juba proovinud – nämmmmm kui head), palumegi teada anda mitu inimest tuleb.

Ettevalmistatud laud on 10€/inimene sularahas korjab Reelika kui kohale jõuame. Ettevalmistatud lauale on plaanitud burks ja jook ja võibolla midagi veel. Kes tahab suuremat kõhutäit või midagi lisaks saab kohapeal juurde osta sh jäätist jmt. Toidunaudi puhul on tegemist mereanni restoraniga ja kes on käinud kiidavad. Ilm ei sega, sest isegi kui sajab on kohvikul katus peal ja saab ikka ennast mõnusalt tunda – lihtsalt riietuda kihiti, sest mere ääres võib jahedam või tuulisem olla. 

Seega palume oma lustisõidu osalus sel korral ette teada anda hiljemalt teisipäeva 25.07 jooksul. Kolmapäeva hommikul annan osalejate arvu Toidunaudile. Kui paar inimest lisandub veel neljapäeval pole hullu, aga suurusjärk võiks ikkagi teada olla. Vana hea tuttav registreerimise vorm SIIN või helista Reelikale 51930149

Lustime juba neljapäeval!

Tervitades, 
Pärnumaa Vanatehnika Klubi

Posted in Postitused | Leave a comment

II Pärnumaa Vanatehnika Päev

Juba kuu aja pärast toimub II Pärnumaa Vanatehnika Päev. Jooksev info Facebookis ürituse lehel. Igasugune täpsustav info Tiidult tiit.talts@gmail.com või 5213692

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GALERII: II Lustisõit – Levikivi

29.07 kogunes lausa 26 masinat, et külastada Tori vallas asuvat Levikivi maakivi töökoda. Ehkki teatri ees kogunemisel tervitas meid vihm, siis juba linnast välja sõites paistis päike ja saime kaunist Eestimaad nautida. Sõitsime läbi Sindi linna, kus linnarahvas oli väga üllatunud sellisest autokolonnist. Levikivi külastus algas perenaise poolt läbi viidud talu ja kivitöökoja tutvustusega. Saime teada, et nemad ostsid talu 12 aastat tagasi ja kivi töötlemiseni jõudsid vajadusest tingituna. Oma talu hooned oli vaja üles ehitada ja maakivid olid krundil olemas. Tänases töökojas kasutatakse ära kogu tooraine, ainult tolmule pole veel päris oma funktsiooni leitud. Ekskursioon päädis maitsva kohaliku kohvilauaga ja juttu jätkus kauemaks.

Olles juba sinna kanti sõitnud avanes võimalus ka Tori rahvamajas Hingepüüdja näitust külastada ja muidugi nautisime veel õhtut, loodust ja toredaid vestluseid Tori Põrgus. Aitäh kõigile, kes tulid! Järgmine lustisõit juba 27. juulil! Uusi külastusideid ootame ikka info@parnuvanatehnika.ee.

Lahtiklikitav galerii asub SIIN.

Posted in 2023, Postitused | Leave a comment

29.06 Lustisõit Levikivisse

Jälle saab üks kuu läbi ja seekord sõidame neljapäeval, 29.06 oma Lustisõiduga Torisse Levikivi kivitöökotta ja kohvikusse. 

Kogunemine Raeküla matkaraja alguses, et koos välja sõita kell 17.30

Levikivisse jõuame umbes kella 18 paiku. Pererahvas ootab, et meile oma tegevusi tutvustada ja kaetud on kohvilaud. Palume kaasa võtta 10€/inimene sularaha.  

Levikivis parkimise kohta kirjutas perenaine: 

Kui on kuiv, saab parkida niidetud põlluserval, tee äärde saab igaljuhul rivi teha. Võib-olla jõuame selleks ajaks parkimisala laiendada, see meil plaanis juba ammu. Oluline teave – meist edasi minnes lõpeb tee tupikuga, seal on üks talu, aga seal ei lubata ringi keerata, võib juhtuda, et siis tuleb pikalt tagasi tagurdada… nii et parem on mitte sinna sattuda 🙂

Nii et oleme viisakad nagu alati ja järgime pererahva juhiseid. Lisaks tuleb meid pildistama kohalik fotograaf Ülo Soomets. Külastuseks on meil arvestatud umbes 2h. 

Avastasime väiksemas seltskonnas, et pole ammu Tori Põrgus käinud, seega kellel veel aega, jaksu ja tahtmist siis võivad kõik ühineda veel teisele eksursioonile. 

Muu: kohal on parkimiskellad, pastakad ja lipud – kellel tellitud saavad kätte, kes soovivad juurde osta, siis saab. T-särkide kohta peaks info tulema nädala alguses – hoiame pöialt, äkki saame need ka selleks ajaks kätte. Kellel veel tehnokaarte puudu, siis palun mulle masina mark, mudel, aasta, valmistajamaa ja omanik. Võtan ka need neljapäeval kaasa!

Kui midagi veel täpsustada vaja, siis helistage julgelt! Näeme ja lustime neljapäeval!

Tervitades, 
Reelika 51930149
Pärnumaa Vanatehnika Klubi

Posted in Postitused | Leave a comment

Lüganuse kutsub külla 01.07

Suvi on tihe aeg ja kutseid muudkui lisandub. Edastan kirja. Kes on huviline kontakteerub ise Vladimiriga. Kui keegi meie seast läheb, siis andke teada ja saadan talle soovitud logo. 

Samuti mul on vanatehnika huvilistele ka pakkuda üks vanatehnika sõit, mis toimub 1. juuli. 

Lüganuse valla päev toimub 01.07.2023 Maidla mõisas. Vald kutsub Vanatehnika osaleda. Start oleks Sondas kell 15.30. Marsruut oleks edasi Kiviõli linna – Püssi linna 16.00 Maidla mõis! Seal toimub vanatehnika näitus. Kell 17.00 valla õhtune programm, mis kestab kella 2-ni öösel. Kava ei ole veel avaldatud, kuid see toimub järgmisel nädalal. Osalevad nii tsiklid kui ka autod. 

Selle nädala lõpuni pean vallale edastada info palju meid osaleb. 

Ilmar, palun Teid edastada antud info Virumaa Retro ja Pärnu Vanatehnika Klubi liikmetele. Palun teavitada mind kuni 11.06, kes soovib osaleda ning mis sõidukitega. Minuga saab ühendust võtta 55959334, info@motonurk.ee

Juhul, kui klubid osalevad, siis saatke palun mulle ka klubide logod. 

Lugupidamisega
Vladimir Lossev
55959334

Posted in Postitused | Leave a comment

GALERII: X Maima Masinapäev

Laupäeval, 13. mail kogunesid taaskord imeilusa ilmaga Maimasse vanatehnika entusiastid ja huvilised! Juubeli pidulikkus kutsus kokku nii palju kaupmehi ja osavõtjaid, et plats hakkas kitsaks jääma. Vahval päeval popsusid mootorid, sai teatrit ja tantsu ja pillimängu. Meeleoluka päeva kokkuvõtet näeb siit alt või eraldi lehel, kus saab pilte ka suureks klikkida – GALERII. Pildistasid Helgi Maripuu ja Valeri Larionov! Suur suur aitäh kõigile suurepärase päeva eest!

Posted in 2023, Postitused | Leave a comment

Galerii: Väljasõit Võrru 24.02.2023

Vabariigi aastapäeval sõitsid Pärnumaa Vanatehnika Klubi liikmed ja sõbrad Võrru. Külastasime Mati Kuklase põnevat KGB autode muuseumi ja Sander Kipperi ameerikaautode kogu. Uudistamist jagus kogu päevaks ja kõigile! Aitäh, Mati ja Sander, nende vahvate vastuvõttude eest!

Posted in 2023, Üritused piltides | Leave a comment