Hetkel on käimas hingetõmbamise paus, meite jõuwankritele ja ka meitele endile, et uuel hooajal uuesti alustada ja jõuda weel rohkem ära teha, ning käia weel rohkem üritusi läbi, kui möödunud hooajad! 

 

Info erinevate väljasõitude ja ekskursioonide kohta ilmub siin jookswalt. Weel täpsem info klubi juhatuselt!